>

Đại Tống Thiếu Niên Chí - TVNHANH

Đại Tống Thiếu Niên Chí

  • Young Blood (2018)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Bộ phim xoay quanh nhóm thiếu niên mật thám được rèn luyện để bảo vệ an nguy Bắc Tống. Mỗi người mỗi cá tính, nhưng trải qua sinh tử, họ dần dần trở nên thấu hiểu nhau, đoàn kết với nhau, đồng lòng bảo vệ giang sơn.

Bình luận