>

Mạng Lưới Ong Bắp Cày - TVNHANH

Mạng Lưới Ong Bắp Cày

  • Wasp Network (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Dựa trên câu chuyện có thật đầy hấp dẫn: các điệp viên Cuba trà trộn vào một nhóm lưu vong thập niên 1990 để ngăn chặn khủng bố chống Cuba, và cái giá phải trả là không hề nhỏ.

Bình luận