>

Thiên Thần Khát Máu Phần 2 - TVNHANH

Thiên Thần Khát Máu Phần 2

  • Dexter Season 2 (2006)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Trong phần 2 này, cơ thể các nạn nhân của Dexter được phát hiện và mang đi điều tra ngay tại nơi Dexter làm việc. Còn Debra đang trong quá trình phục hồi sau khi được cứu sống khỏi tên giết người hàng loạt "Ice Truck".

Bình luận